Դե՛մ եմ Հայաստանին պարտադրվող G7-երի Սահմանադրությանը (հոդված 34)

Հոդված 34. Ամուսնանալու ազատությունը 1. Ամուսնական տարիքի հասած կինը և տղամարդն իրենց կամքի ազատ արտահայտությամբ միմյանց հետ ամուսնանալու ու ընտանիք

Read more

Դե՛մ եմ Հայաստանին պարտադրվող G7-երի Սահմանադրությանը (հոդված 36)

Սահմանադրության նախագծի 36-րդ հոդվածը հետևյալն է. Հոդված 36. Երեխայի իրավունքները 1. Երեխան իրավունք ունի ազատ արտահայտելու իր կարծիքը, որը երեխայի

Read more

Դե՛մ եմ Հայաստանին պարտադրվող G7-երի Սահմանադրությանը (հոդված 17)

Հոդված 17. Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցին 1. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը

Read more

Դե՛մ եմ Հայաստանին պարտադրվող G7-երի Սահմանադրությանը (հոդված 5)

Հոդված 5. Իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը 1. Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ: Oրենքները պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը և սահմանադրական օրենքներին, իսկ

Read more

Դե՛մ եմ Հայաստանին պարտադրվող G7-երի Սահմանադրությանը (հոդված 58)

Հոդված 58. Սեփականության և ժառանգման իրավունքը: Հարկային պարտավորությունները 6. Հողի սեփականության իրավունքից չեն օգտվում օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացիություն չունեցող անձինք,

Read more