Անհրաժեշտ է ինքնիշխանության աստիճանը բարձրացնել․ Արման Բոշյան

Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումներ Ազգային ժողովում։ “Երևանի աշխարհաքաղաքական ակումբ” նախաձեռնություն։

Обсуждение проекта конституционных изменений в Национальном собрании РА.
Инициатива “Ереванский геополитический клуб”

04․09․2015թ․